Ve vodě nažijí jen vodníci.

18.09.2016 18:16

Čáslavští rybáři v pátek 16.září připravili "Vodníky" pro děti z mateřské školy Jahodová. Vlaštovičky, tak se třída předškolních dětí jmenuje, dorazila dopoledne k rybníku Měděnice v doprovodu svých paní učitelek. Připraveny byly pro děti celkem čtyři stanoviště, na kterých se děti postupně vystřídaly. Každé stanoviště bylo tématicky zaměřeno trošku jiným směrem. Přesto však dohromady tvořila tato stanoviště celek, dobře vystihující podstatu samotného rybářství. Prvním zastavením byl chov ryb a jejich cesta, kterou urazí od plůdku do sportovních vod, nebo na vánoční stůl. Většina dětí v tomto věku totiž viděla živou rybu právě jen o vánocích.
Druhé téma na další zastávce představilo ostatní obyvatele našich vod. Ať už užitečné, či vyslovené škůdce. Vlaštovičky viděli na připravené video-prezentaci živočichy pouhým okem neviditelné i ty které dobře znají třeba z večerníčků. Rozmanitost života na březích i pod vodou si mohly uvědomit z připraveného povídání, které přecházelo od monitoru k příkladům přímo v reálu. Tím se děti seznámily se životem ve vodě a okolo vody. Důležité bylo i povídání o ochraně přírody a zmínka o nepořádných lidech, kteří nejen že škodí přírodě, ale ještě nám rybářům přidělávají práci.
Třetím stanovištěm jsme chtěli dětem přiblížit náš rybářský kroužek. To co se děti musí naučit, aby se staly skutečným rybářem a rozmanitost činností, kterým se jako rybáři mohou věnovat. Ukázka pohárů a medailí jim přímo rozzářila oči. Přiznejme si, že ani někteří dospělí netuší, že rybaření je vlastně sportem a je v něm možno soutěžit v tolika disciplínách. Ty měly přiblížit vystavené pruty, určené pro lov ryb udicí i RT. Děti si mohly prohlédnout a porovnat pruty na vláčení, muškaření, plavanou, feeder,kaprařinu i na sumce.
Stejně jako je tomu i ve skutečnosti, tak po teorii mohla přijít praktická zkouška dovedností. Asi nejlepší stanoviště, které se dalo zařadit na úplný závěr byl lov ryb. Rozkrmený úsek podél hráze nalákal dostatek přiměřeně velkých ryb, jaké byly děti schopné bez potíží vytáhnout na připravené biče.Skoro každému se alespoň jednu rybu podařilo zdolat a většinou šlo o rybu úplně první v životě.Jen těžko se dá nezasvěcenému popsat výraz v očích těchto malých rybaříků. Obsahoval směs vzrušení, zadostiučinění a hlavně radosti.
Před ukončením našeho "vodnického" dopoledne jsme ještě předali dětem diplomy, tašku s drobnostmi a balíčky s něčím na zub.
Chtěl bych touto cestou poděkovat Martinu Šlaisovi za perfektně připravené prezentace z vodní říše, Pavlu Borovičkovi za povídání o cestě rybím životem a o  rybnících, Michalu Vlachovi a Petru Stieberovi za dokonalou "rybařinu" kterou dětem zprostředkovali.
Poděkování patří paním učitelkám z mateřské školy Jahodová a také dětem za jejich nadšení a příkladné chování, s jakým se dnes nesetkáme tak často. Už začínáme jednat s vedením čáslavské mateřské školy o dalším dopoledni pro další ze středisek.
Největší dík pak patří SÚS, za to, že celou akci zastřešuje a finančně podporuje.