Mladších se sešlo ve středu jen osm...

02.11.2018 07:24

... ale i přesto jsme měli program dosti nabitý. Poučení o bezpečnosti a možných rizicích při schůzkách, pobytu venku , ale hlavně při rybolovu, ukázalo dětem, že je třeba se na všechno dobře soustředit a nad vším přemýšlet. Opakování probrané látky pozvolna přešlo k dalším bodům rybářskému řádu. Tentokrát jsme se pokusili vyplnit povolenku a sumář docházky a úlovků. Přes povolené způsoby lovu a denní doby lovu jsme se dostali až dobám hájení a rozdílům na pstruhových a mimopstruhových revírech. Druhou polovinu schůzky jsme věnovali anatomii a opakování toho, proč je každá ryba jiná a proč se vyvinula do tvarů jaké známe. V poznávačce jsme přidali další ryby, rostliny i živočichy. O mnohých jsme si i krátce povyprávěli. Jsem rád, že se všichni doma připravují na další schůzky a mile mne překvapilo, že se děti snaží doma studovat i trochu dopředu. Je příjemné, když můžeme při probírání diskutovat a vyslechnout si zkušenosti dětí, nebo to co už se doma naučili sami, než jen monotónně přednášet suchá fakta. Doufám že elán a nadšení vydrží.