Třináct není číslo pro pověrčivé...

23.11.2017 19:45

..., ale nás taková účast těší. Ve středu se totiž sešlo celkem třináct "mladších" Kapříků. Náplň schůzky  byla hodně podobná tomu, jak to probíhalo na poslední schůzce "starších". Začali jsme prvním okruhem otázek pro Zlatou udici, pak následoval Rybářský řád a končili jsme poznávačkou rostlin, které rostou okolo vody. Tentokrát jsme se věnovali rostlinám podrobněji. U každé rostliny, kterou jsme si představili, jsme si popsali kde roste a čím je zajímavá. Příští schůzku si probereme další druhy rostlin a živočichů, a budeme pokračovat dalšími okruhy otázek. Schůzku povede pravděpodobně Milan.